Hieronder vind u informatie als u klachten heeft over onze dienstverlening. Wij hopen dat u zal proberen om eerst in goed overleg met de docent de klacht op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u uw klacht kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Edwin van Pelt, eigenaar van Sport Opleiding Nederland onder vermelding van de aard van de klacht. Na ontvangst neemt hij binnen vijf werkdagen contact met u op. Het streven is om de klacht binnen vijf werkdagen af te handelen. Klachten zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen naar de klacht zullen we u hierover informeren. Gelijktijdig zullen we u informeren over de termijn waar binnen wij wel uitsluitsel kunnen geven over uw klacht. We zullen uw klacht 2 jaar bewaren.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak over de klacht, kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke derde. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend. Dit is één van onderstaande licentiepartners.

NL Actief

Klachten rond opleidingen en examens onder toezicht van NL Actief kunnen gedaan worden bij NL Actief.

https://www.nlactief.nl/contact/

NRZ

Klachten rond opleidingen en examens onder toezicht van de Nationale Raad Zwemveiligheid kunnen gedaan worden bij de Nationale Raad Zwemveiligheid.

https://www.nrz-nl.nl/contact/

Daarnaast houden wij ons ook aan de Gedragscode Zwembranche.

Oranje Kruis

Klachten rond opleidingen en examens onder toezicht van het Oranje Kruis kunnen gedaan worden bij het Oranje Kruis.

https://www.hetoranjekruis.nl/contact

NIKTA

Klachten rond opleidingen en examens onder toezicht van NIKTA kunnen gedaan worden bij NIKTA.

https://www.nikta.nl/contact

Nederlandse Reanimatie Raad

Klachten rond opleidingen en examens onder toezicht van de Nederlandse Reanimatie Raad kunnen gedaan worden bij de Nederlandse Reanimatie Raad.

https://www.reanimatieraad.nl/contact/

Reddingsbrigade Nederland

Klachten rond opleidingen en examens onder toezicht van Reddingsbrigade Nederland kunnen gedaan worden bij Reddingsbrigade Nederland.

https://www.reddingsbrigade.nl/wij/contact/