Bij ons kan je de opleiding of herhaling van Zwemmend Redden voor Zwembaden volgen. Middels deze opleiding toon je aan bekwaam te zijn in het redden van bezoekers in het zwembad. We doen dit onder toezicht van Reddingsbrigade Nederland. We leren je onder meer personen in nood te herkennen en zowel een natte als een droge redding uit te voeren met reddings- en hulpmiddelen. Daarnaast leert de cursist vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen. Bij de cursus wordt bovendien in casussen geoefend hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd.

https://www.reddingsbrigade.nl/wij/wat-wij-doen/opleidingen/opleidingen-voor-externen/zwemmend-redden-voor-zwembaden/

Doelgroep

Iedereen die in het zwembad belast is met toezicht moet aangetoond hebben in staat te zijn bezoekers te kunnen redden. Met deze opleiding wordt dit aangetoond. De minimum leeftijd is 15 jaar.

Stage

Een stage is niet noodzakelijk. Wel is het handig als je een beetje een beeld hebt van het werk als toezichthouder in een zwembad. Daarnaast worden er specifieke vaardigheden gevraagd. Zorg dat je deze beheerst en hebt geoefend. Mocht het nodig zijn dan kunt u ook les krijgen bij ons om zo de vaardigheden te trainen.

Geplande opleidingen

Hieronder kunt u alle geplande opleidingen bekijken. Mocht er geen opleiding gepland staan dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te informeren naar de mogelijkheden. Hier kunt u al onze geplande opleidingen vinden.

Zwemmend Redden voor Zwembaden

 • Datum: n.n.t.b.
  Tijd: n.n.t.b.
  Locatie: Rotterdam
  Docent: Edwin van Pelt
 • dinsdag 27 september 2022
  Tijd: 21:00 – 22:00 uur
  Locatie: Delft
  Docent: Edwin van Pelt
 • zondag 1 oktober 2022
  Tijd: 15:00 – 16:00 uur
  Locatie: Zeist, KNVB-bad
  Docent: Edwin van Pelt
 • zaterdag 26 november 2022
  Tijd: 16:00 – 17:00 uur
  Locatie: Eindhoven, Ir. Ottenbad
  Docent: Edwin van Pelt

Examen

Reddingsbrigade Nederland heeft de exameneisen en de kaders van examinering vastgesteld. De eisen van dit examen worden door ons gevolgd. Om toe te zien op de kwaliteit van het examineren, stuurt Reddingsbrigade Nederland steekproefsgewijs waarnemers naar examens.

Als u niet eerder het certificaat heeft gehaald, zal u een theorie-opdracht moeten maken. Hiervoor moet minimaal een 6 gehaald worden. Als u wel al een geldig certificaat hebt dient u deze te overleggen om vrijstelling te krijgen voor deze opdracht.

Studiebelasting

1-2 uur praktijkexamen (afhankelijk van het aantal deelnemers)
1-2 uur uitwerken theorie-opdracht
1-2 uur oefenen van de praktijk (op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers)

Kosten

Het examen kost 50 euro en de herhaling kost 40 euro. Mocht u ook een training willen volgen dan doen we dit in overleg.

Inschrijven

Persoonlijke contactinformatie

Alleen de laatste 8 cijfers invullen!

Persoonlijke informatie voor op het certificaat of diploma