Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).

Het Oranje Kruis:

  • stelt de leerstof samen
  • neemt examens af
  • reikt onder meer het diploma Eerst Hulp uit
  • bewaakt de geldigheid daarvan

Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp; dat doen ruim 1.500 vrijwilligersverenigingen en ruim 250 commerciële opleidingsinstituten. Sinds september 2002 is Het Oranje Kruis een stichting. De leden van het stichtingsbestuur zijn nauw betrokken bij de eerste hulp, maar zijn niet aan één van de betrokken organisaties gebonden.

Een onafhankelijk College van Deskundigen bepaalt de inhoud en eindtermen van de verschillende opleidingen en bewaakt de inhoud van de lesboeken.

Het Oranje Kruis

Postadres:
Postbus 16462
2500 BL Den Haag

Bezoekadres:
Scheveningseweg 44
2517 KV Den Haag

Telefoon:
070-3383232

Telefax:
070-3584151

E-mail:
ok@ehbo.nl

Website:
https://www.ehbo.nl