Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Wij zijn opgenomen in het register voor instellingen.

CRKBO

Postadres:
Postbus 701
3000 AS Rotterdam

Bezoekadres:
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Telefoon:
0900-2224111

E-mail:
info@crkbo.nl

Website:
https://www.crkbo.nl

Register:
https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen