Het Keurmerk Fitness stelt vast of een sport-, beweging-, fitness- of wellnesscentrum voldoet aan kwaliteitseisen die aan professionele bedrijven in deze branche gesteld mogen worden.

Toezichthouder is de stichting Landelijke ErkenningsRegeling Fitness (LERF). Een onafhankelijke, door de brancheorganisatie NL Actief i.s.m. het NOC*NSF en de ministeries van EZ en VWS in het leven geroepen stichting, die bestaat uit vertegenwoordigers van eigenaren van sport,- beweging-, fitness- en wellnesscentra, opleidingscentra, werknemersorganisatie en de brancheorganisatie.

Naast het toetsen van (minimale) kwaliteitseisen worden centra ook gestimuleerd tot verdere groei en implementatie van kwaliteitssystemen.

Ook wij zijn als opleider gekeurd door het Keurmerk Fitness. Wij hebben deze keuring succesvol afgerond. Een afschrift van deze keuring is hier te downloaden.

Keurmerk Fitness

Adres:
Horapark 4
6717 LZ Ede

Telefoon:
085-4831730

E-mail:
info@keurmerkfitness.nl

Website:
https://www.keurmerkfitness.nl

LERF