De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland.

De Nederlandse Reanimatieraad

Adres:
Scheveningseweg 44
2517 KV Den Haag

Telefoon:
070-3383210

Website:
https://www.reanimatieraad.nl/

Nederlandse Reanimatieraad