CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO Geregistreerd Docent
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

CRKBO

Postadres:
Postbus 701
3000 AS Rotterdam

Bezoekadres:
K.P. van der Mandelelaan 41a
3062 MB Rotterdam

Telefoon:
0900-2224111

E-mail:
info@crkbo.nl

Website:
https://www.crkbo.nl